Split: En plass hvor tid ble registrert
Tid: Tiden fra starten av løpet
Etappe: Tiden fra starten av etappen
Split: Tiden fra en forrige split
Tempo: Fart for spliten eller etappen

Overall Pls: Din posisjon uansett kjønn, klasse, alder, osv etter denne mellomtiden
Kjønn Pls: Din posisjon i forhold til ditt kjønn etter denne mellomtiden
Klasse Pos: Din posisjon i forhold til din klasse etter denne mellomtiden

Overall Rank: Her tenker du, jeg hadde den (x) beste tiden innen denne spliten, uansett kjønn, klasse, alder, osv
Kjønn Rank: Her tenker du, jeg hadde den (x) beste tiden innen denne spliten i forhold til mitt kjønn
Klasse Rank: Her tenker du, jeg hadde den (x) beste tiden innen denne spliten i forhold til min klasse