Gruppe 1
1
Gustav Wang
00:25:43
ABC
2
Sebastian Hartvigsen
00:26:34
FNM
3
Nils Bratberg
00:27:02
ABC
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 16 startat / 16 fullföljt
Total: 16 startat / 16 fullföljt
Gruppe 2A
1
Andreas Hartkopp
00:27:33
FNM
2
Morten Eistrup
00:28:10
FNM
3
Martin Kaj Holm-Nielsen
00:28:25
FNM
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 21 startat / 21 fullföljt
Total: 21 startat / 21 fullföljt
Gruppe 2B
1
Jesper Mørck
00:26:51
GCC
2
Martin Sandel Hansen
00:28:26
ACR
3
Brian Falkeborg Vibjerg
00:28:36
PI
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 26 startat / 26 fullföljt
Total: 26 startat / 26 fullföljt
Gruppe 3A
1
Henrik Bay
00:29:03
BBC
2
Rasmus Bohr
00:29:07
ACK
3
Michael Cederqvist
00:29:13
ACR
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 33 startat / 33 fullföljt
Total: 33 startat / 33 fullföljt
Gruppe 3B
1
Daniel Jacobsen
00:29:45
CKK
2
Kim Petersen
00:29:57
ABC
3
Dan Wassmann
00:30:04
PI
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 32 startat / 32 fullföljt
Total: 32 startat / 32 fullföljt
Gruppe 4
1
Jesper Rugne Bergstrøm
00:30:45
CCH
2
Niels Chr. Jørgensen
00:30:45
ACR
3
Lars Winther Nielsen
00:31:22
CCH
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 18 startat / 18 fullföljt
Total: 18 startat / 18 fullföljt
Gruppe 5
1
Lasse Timmermann
00:31:22
PAF
2
Niels Westergaard
00:32:33
ACK
3
Michael Torp
00:32:36
TSC
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 37 startat / 37 fullföljt
Total: 37 startat / 37 fullföljt