5 km
Män
1
Mohammed Chtioui
00:16:21
Kvinnor
1
Marie Brandt Schultz
00:18:38
MANNOV
2
Michael Nielsen
00:16:23
2
Louise Jensen
00:21:53
NBRO
3
Rasmus Lisbjerg
00:17:54
SPARTA
3
Lotte Nielsen
00:22:58
Statistikk
M: 253 startat / 253 fullföljt
K: 308 startat / 308 fullföljt
Total: 561 startat / 561 fullföljt