Gruppe 1
1
Rasmus Olsen
00:27:05
CCH
2
Sebastian Hartvigsen
00:27:22
FNM
3
Martin Stelling
00:27:24
FNM
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 20 startet / 20 i mål
Total: 20 startet / 20 i mål
Gruppe 2A
1
Philip Noel
00:28:21
FBL
2
Anders Krøll
00:28:30
FNM
3
Martin Frederiksen
00:29:05
ACR
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 27 startet / 27 i mål
Total: 27 startet / 27 i mål
Gruppe 2B
1
Frederik Ødum Lundberg
00:28:48
BBC
2
Henrik Hansen
00:29:39
BBC
3
Line Eriksen
00:29:59
OCC
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 20 startet / 20 i mål
Total: 20 startet / 20 i mål
Gruppe 3A
1
Louise Houbak
00:29:13
OCC
2
Uffe Hendriksen
00:30:16
GCM
3
Jan Louis Svenningsen
00:31:00
ACR
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 20 startet / 20 i mål
Total: 20 startet / 20 i mål
Gruppe 3B
1
Patrick Wärme-Wachmann
00:29:45
FNM
2
Mikkel Weischelfeldt
00:30:30
ACR
3
Jeppe Ahlberg
00:30:45
GCC
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 25 startet / 25 i mål
Total: 25 startet / 25 i mål
Gruppe 4
1
Flemming Nordengaard
00:32:08
OCC
2
Søren Nielsen
00:32:17
TSC
3
Lasse Larsson
00:33:08
TSC
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 27 startet / 27 i mål
Total: 27 startet / 27 i mål
Gruppe 5
1
Morten Holm
00:32:42
ACK
2
Niels Westergaard
00:34:04
ACK
3
Bjerne Kjær Rasmussen
00:34:30
CKV
Statistik
M: 0 startet / 0 i mål
F: 0 startet / 0 i mål
Mixed: 12 startet / 12 i mål
Total: 12 startet / 12 i mål