1 km
Menn
1
Sebastian Talbro Barsberg
00:04:14
Kvinner
1
Marie Gasbjerg
00:04:58
SPARTA
2
Lucas Spurre
00:04:20
2
Dicte Hornemann
00:06:10
NOVO NORDISK
3
Rasmus Lars Agerskov Brostrøm
00:04:27
3
Emilia Hildebrandt Rosenfeldt
00:06:13
Statistikk
M: 34 startet / 34 fullført
K: 29 startet / 29 fullført
Total: 63 startet / 63 fullført
2 km
Menn
1
David Sølling
00:07:41
Kvinner
1
Sofia Thøgersen
00:07:10
SPARTA
2
Emil Fly Kallenbach
00:07:45
TRONGÅRDENS IF
2
Caroline Andrea Vilstrup
00:08:32
TRONGÅRDEN IF
3
William Thøgersen
00:07:46
SPARTA
3
Ingrid Olivarius Vølund
00:08:39
BAC
Statistikk
M: 47 startet / 47 fullført
K: 39 startet / 39 fullført
Total: 86 startet / 86 fullført
5 km
Menn
1
Simon Hauch
00:18:18
Kvinner
1
Sine Gasbjerg
00:19:15
2
Christian Haslund
00:20:22
BLOVSTRØD
2
Olivia Olivarius Vølund
00:22:26
LSK
3
Lauge Rasmussen
00:20:23
3
Henriette Vejby Grønnegaard
00:23:48
ROSENKNOPPERNE
Statistikk
M: 34 startet / 34 fullført
K: 47 startet / 47 fullført
Total: 81 startet / 81 fullført
7.5 km
Menn
1
Erik Zobel
00:25:50
KAISER SPORT
Kvinner
1
Karina Sørensen
00:29:21
FULLPERFORMANCE
2
Jesper Sejr
00:29:58
2
Louise Pernille Christensen
00:34:16
3
Mikkel Høegh
00:30:28
SPARTA
3
Signe Kjeldbjerg
00:39:15
A-TEAM
Statistikk
M: 14 startet / 14 fullført
K: 4 startet / 4 fullført
Total: 18 startet / 18 fullført