COP RUN v Nordic Race
1
Team SAYSKY/Nutramino OCR Elite
15,000 meter [00:53:27]
SAYSKY/NUTRAMINO OCR ELITE
2
Team NBRO BRKS17
15,000 meter [00:55:19]
NBRO BRKS17
3
Team Paul Petersen 6
15,000 meter [00:59:26]
PAUL PETERSEN 6
Statistikk
M: 0 startat / 0 fullföljt
K: 0 startat / 0 fullföljt
Mixed: 154 startat / 154 fullföljt
Total: 154 startat / 154 fullföljt