5 km
Mænd
1
Morten Brik Olsen
00:18:42
DEGNEMOSELØBEREN
Kvinder
1
Julie Carl
00:19:11
KAISER SPORT & GORE RUNNING
2
Oskar Emborg
00:18:53
BINAU LÅSE
2
Tina D. Poulsen
00:19:26
3
Lars Thestrup
00:19:23
3
Pia Lyholm
00:21:15
NOVO GLUPPENS L°BEKLUB
Statistik
M: 134 startet / 134 i mål
F: 142 startet / 142 i mål
Total: 276 startet / 276 i mål
10 km
Mænd
1
Jesper Andkjær Larsen
00:35:19
Kvinder
1
Mica Framvig
00:43:12
THE FEMALE SKULL HUNTERS
2
Erik Zobel
00:35:24
KAISER SPORT OG ORTOPÆDI
2
Mette Bøg Larsen
00:45:13
BINAU LÅSE
3
Peter Paldan
00:35:53
KAISER SPORT & NEW BALANCE
3
Lene Stoltze
00:46:04
NOVO GRUPPENS LØBEKLUB
Statistik
M: 90 startet / 90 i mål
F: 49 startet / 49 i mål
Total: 139 startet / 139 i mål