Bislett 50km 2016

Meny

...loading...
Online påmelding er stengt

STARTLISTE: Finn ditt startnummer og din starttid HER

Bislett 50km

Når: 20.02.2016
Hvor: Oslo, NOR


Påmelding starter

9. oktober 2015 kl.15:00:00


Påmelding stenger

15. februar 2016 kl.23:59:00


Language
english
norsk
svensk
dansk

Info fra arrangøren

Bislett 50KM 20. feb

Bislett Alliansen inviterer til Bislett 50KM, som arrangeres for 5. gang på Bislett - 20. februar 2016. Nytt av året er at det vil bli innført pengepremie til de tre beste kvinner og menn (400, 300 og 200 USD) og premie for banerekord kvinner og menn (500USD).

 

Bislett 50KM 20 feb.
Bislett Alliance invites you to the fifth Bislett 50KM, at Bislett stadium - 20th February 2016. New this year is that the three best men and women will be awarded price money (400, 300 and 200 USD). There will also be a price for beating the track record for men and women (500 USD).

 

Tidsskjema:

08:00 Stadion åpner for henting av startnummer.

10:00 start pulje 1 – antatt sluttid 4 timer eller bedre.

14:45 start pulje 2 – antatt sluttid 4 – 7 timer (makstid 7t)

Det vil også bli gitt en offisiell maratonpassering.

 

Time schedule:

8:00 a.m. Stadium opens for BIB pick up.

10:00 a.m. start group 1 - estimated finish time 4 hours or better.

2:45 p.m. start group 2 - estimated finish time 4-7 hours (Max time 7 hours)

There will also be given an official marathon pass.

 

Deltagerantall og Startavgift:
Deltagerantall er begrenset til maksimalt 220 løpere. Pulje 1. 90 løpere og pulje 2. 130 løpere.

 

Vi forbeholder oss retten til å gi startplass til løpere som vi vurderer som gode nok til å kunne vinne løpet - dette gjelder norske og/eller utenlandske løpere.

 

Startavgiften er på 625 kroner og inkluderer t-skjorte for de som fullfører løpet innenfor maksimaltiden. I perioden 15. januar til løpsdagen 20. februar øker påmeldingsavgiften til 700 kroner. Finisher t-skjorte kan ikke påregnes ved sen påmelding da disse bestilles senest 15. januar 2016. Medlemmer av kondis får en rabatt på 25 kroner.

 

Contestant Number and Entry fee:
Contestant Number is limited to a maximum of 220 runners. Group 1. 90 runners and group 2. 130 runners.

 

We reserve the right to give a slot to runners who we consider to be good enough to win the race - this applies to Norwegian and / or foreign runners.

 

The initial fee is NOK 625 and includes a t-shirt for those who complete the race within the maximum time. In the period from January 15th to February 20th on the race day, registration fee increases to 700 NOK. Finisher T-shirt can not be expected by late enrollment as these are ordered no later than January 15th. Members of Kondis get a discount of NOK 25.

 

Lisens til Norges friidrettsforbund:

For de som ikke har helårslisens, må det løses engangslisens i fob med påmeldingen. Engangslisensen koster kroner 50,-

Startavgiften refunderes ikke.

 

License to the Norwegian athletics federation:

For those who do not have a full year license, a disposable license must be purchesed. Disposable license costs 50 NOK.

The initial fee is not refundable.

 

Løpet:
Banen, som er innebygget og med en stabil temperatur, er som tidligere på 546 meter.
Det vil bli satt opp noen bord i sprintsonen (ved lengdegropa) som kan benyttes av løpere og hjelpere. Det er kun tillatt å sette mat/drikke eller motta hjelp fra sprintsonen.
Det er ikke tillatt for andre enn offisielle deltagere å løpe på banen så lenge løpet pågår. Pacere eller fartsholdere er m.a.o. ikke tillatt.

 

The race:
The track, which is built with a stable temperature, are as previous years 546 meters.
It will be set up some tables in the sprint zone (by the long jump pit) that can be used by runners and helpers. It is only allowed to put food / beverage or receive help from the Sprint Zone.
It is not allowed for other than official participants to run during the race. Pacers are therefore not allowed.

 

Servering: 
Det vil være være tilgjengelig drikke av mange slag gjennom hele løpet. Et par timer ut i løpet server vi også brødskiver m/ enkelt pålegg, frukt og annet godt vi tror deltagerne vil sette pris på og ha bruk for.

 

Serving:
Beverages will be avaliable throughout the race. A few hours into serving sandwiches, fruit and other snacks that we think participants will appreciate and have use for, will be served.

 

Tilleggsopplysninger:
Chippen som registrerer passeringene vil sitte i startnummeret. Det er derfor ikke tillatt å brette startnummeret. Startnummer skal også alltid være synlig full størrelse i foran på løperen.

 

Additional Information:
The chip that detects passages will sit on the BIB. It is therefore not allowed to fold the BIB. BIBs must always be visible in full size in the front.

 

Premiering:
Det vil bli delt ut pokaler til de tre beste kvinner og menn.
Alle som fullfører 50 km innenfor tidsfristen på 7 timer og har registrert seg før 15. januar er garantert en t-skjorte som bevis på at distansen er fullført innenfor tidsgrensen.

Det blir pengepremier til de tre beste kvinner og menn:

1.   400USD

2.   300USD

3.   200USD

Bislett 50 km 2015 har selvfølgelig IAU Bronze label slik at alle rekorder anerkjennes også internasjonalt.

Banerekord: 500 USD. Menn: 2.58,43 (2013) Jarle Risa, Undheim NOR

                                Kvinner: 3.35,53 (2014) Rita Nordsveen, FIK Orian NOR

 

Prizes:
It will be handed out trophies to the top three women and men.
Everyone who completes 50 km within the time limit of seven hours, and have registered before January 15th are guaranteed a t-shirt as a proof that the distance is completed within the time limit.

There will be pricemoney for the top three men and women:

1.   400USD

2.   300USD

3.   200USD

Bislett 50 km 2015 is of course IAU Bronze label so that all records will be recognized internationally.

Track record: 500 USD. Men: 2.58,43 (2013) Jarle Risa, Undheim NOR

                                Women: 3.35,53 (2014) Rita Nordsveen, FIK Orian NOR

 

Kafeteria:

Det vil være åpen kafeteria for publikum kl 09:00 – 21:00. Den ligger ved siden av løpebanen med vindu ut mot banen.

Inngang for løpere og publikum er i fra Sofiesgate.

 

Cafeteria:

The cafeteria will be open to the public from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.. It is located alongside the running track with a window overviewing the track.

Entrance for runners and the audience is from Sofies Gate.

 

Kontaktinformasjon:
Spørsmål i.f.m. løpet kan rettes til post@bislettalliansen.no

www.bislettstadion.no

 

Contact information:
Questions can be directed to post@bislettalliansen.no

www.bislettstadion.no 

 

Kontaktinfo

Spørsmål angående arrangementet kan henvendes til:

Bislett 50km

Bislett

Alliansen

post@bislettalliansen.no

www.bislettstadion.no/bislett-alliansen/arrangementer/bislett-50km/

Spørsmål angående betaling kan henvendes til:

ToppTid AS

Oredalsåsen 49D

1613 Fredrikstad

events@topptid.no

+47 948 04 194

Man-Fre 10:00-15:00

Betalingsinfo

Alle priser er i Norske Kroner (NOK). Alle betalinger er endelige og vil ikke bli refundert av ToppTid uansett grunn.

Våre fullstendige vilkår og betingelser finnes HER.

Denne butikken benytter DIBS. Betalingen med kredittkort i denne butikken er sikker og sertifisert.

Ytterlige info finnes på www.dibs.no


MC VISA


Cookies

Topptid.no bruker cookies på sine nettsider. Ved å bruke topptid.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Les mer om vår bruk av cookies HER.


ToppTid AS © 2011-2019   |   Oredalsåsen 49d, 1613 Fredrikstad   |   events@topptid.no