Bislett 50km 2015

Meny

...loading...




Online påmelding er stengt

STARTLISTE: Finn ditt startnummer og din starttid HER

Bislett 50km

Når: 14.02.2015
Hvor: Oslo, NOR


Påmelding starter

10. desember 2013 kl.19:00:00


Påmelding stenger

1. februar 2015 kl.00:00:00


Language
english
norsk
svensk
dansk

Info fra arrangøren

 

Generell informasjon:
Bislett Alliansen inviterer til 50 kilometerløp på Bislett - 14. februar 2015. Bislett Alliansen tar over arrangøransvaret fra Spiridon LLL, som har arrangert løpet de 3 første årene.

Nytt av året er at vi deler inn i 2 startpuljer. Dette for å gi plass til noen flere deltagere og ikke minst gi de aller beste løperne mest mulig armslag for kunne prestere optimalt.

 

General information:
Bislett Alliance invites to a 50KM race at Bislett stadium - 14th February 2015. The Bislett Alliance takes over the responsibility from former organizer Spiridon LLL, who has hosted the race during the first 3 years.

New this year is that we divide into two starting groups. This allows us to accept more participants, and gives the very best runners more elbowroom to perform optimally.

 

Tidsskjema:

08:00 Stadion åpner for henting av startnummer.

10:00 start pulje 1 – antatt sluttid 4 timer eller bedre.(makstid 4t20min)

14:30 start pulje 2 – antatt sluttid 4 – 7 timer (makstid 7t)

Det vil også bli gitt en offisiell maratonpassering.

 

Time schedule:

8:00 a.m. Stadium opens for BIB pick up.

10:00 a.m. start group 1 - estimated finish time 4 hours or better. (Max time 4h20min)

2:30 p.m. start group 2 - estimated finish time 4-7 hours (Max time 7 hours)

There will also be given an official marathon pass.

 

Deltagerantall og Startavgift:
Deltagerantall er begrenset til maksimalt 180 løpere. Pulje 1. 60 løpere og pulje 2. 120 løpere.

Vi forbeholder oss retten til å gi startplass til løpere som vi vurderer som gode nok til å kunne vinne løpet - dette gjelder norske og/eller utenlandske løpere.


Startavgiften er på 600 kroner og inkluderer t-skjorte for de som fullfører løpet innenfor maksimaltiden. I perioden 15. januar til løpsdagen 14. februar øker påmeldingsavgiften til 650 kroner. Finisher t-skjorte kan ikke påregnes ved sen påmelding da disse bestilles senest 15. januar 2015. Medlemmer av kondis får en rabatt på 50 kroner.

 

Contestant Number and Entry fee:
Contestant Number is limited to a maximum of 180 runners. Group 1. 60 runners and group 2. 120 runners.

We reserve the right to give a slot to runners who we consider to be good enough to win the race - this applies to Norwegian and / or foreign runners.


The initial fee is NOK 600 and includes a t-shirt for those who complete the race within the maximum time. In the period from January 15th to February 14th on the race day, registration fee increases to 650 NOK. Finisher T-shirt can not be expected by late enrollment as these are ordered no later than January 15th. Members of Kondis get a discount of NOK 50.

 

Lisens til Norges friidrettsforbund:

For de som ikke har helårslisens, må det løses engangslisens i fob med påmeldingen. Engangslisensen koster kroner 50,- Vi har gått ned 50,- kroner i startavgift i forhold til 2014 slik at de med helårslisens sparer 50,- i forhold til 2014 og de som kjøper engangslisens betaler det samme som i 2014.

Startavgiften refunderes ikke.

 

License to the Norwegian athletics federation:

For those who do not have a full year license, a disposable license must be purchesed. Disposable license costs 50 NOK. We have decreased the starting fee in relation to 2014 by 50 NOK, so that those with a full year license saves 50 NOK compared to 2014, and those who buy a disposable license pay the same as in 2014.

The initial fee is not refundable.

 

Løpet:
Banen, som er innebygget og med en stabil temperatur, er som tidligere på 546 meter.
Det vil bli satt opp noen bord i sprintsonen (ved lengdegropa) som kan benyttes av løpere og hjelpere. Det er kun tillatt å sette mat/drikke eller motta hjelp fra sprintsonen.
Det er ikke tillatt for andre enn offisielle deltagere å løpe på banen så lenge løpet pågår. Pacere eller fartsholdere er m.a.o. ikke tillatt.

 

The race:
The track, which is built with a stable temperature, are as previous years 546 meters.
It will be set up some tables in the sprint zone (by the long jump pit) that can be used by runners and helpers. It is only allowed to put food / beverage or receive help from the Sprint Zone.
It is not allowed for other than official participants to run during the race. Pacers are therefore not allowed.

 

Servering:
Det vil være være tilgjengelig drikke av mange slag gjennom hele løpet. Et par timer ut i løpet server vi også brødskiver m/ enkelt pålegg, frukt og annet godt vi tror deltagerne vil sette pris på og ha bruk for.

 

Serving:
Beverages will be avaliable throughout the race. A few hours into serving sandwiches, fruit and other snacks that we think participants will appreciate and have use for, will be served.

 

Tilleggsopplysninger:
Chippen som registrerer passeringene vil sitte i startnummeret. Det er derfor ikke tillatt å brette startnummeret. Startnummer skal også alltid være synlig full størrelse i foran på løperen.

 

Additional Information:
The chip that detects passages will sit on the BIB. It is therefore not allowed to fold the BIB. BIBs must always be visible in full size in the front.

 

Premiering:
Det vil bli delt ut pokaler til de tre beste kvinner og menn.
Alle som fullfører 50 km innenfor tidsfristen på 7 timer og har registrert seg før 15. januar er garantert en t-skjorte som bevis på at distansen er fullført innenfor tidsgrensen.

Bislett 50 km 2015 har selvfølgelig IAU Bronze label slik at alle rekorder anerkjennes også internasjonalt.

 

Prizes:
It will be handed out trophies to the top three women and men.
Everyone who completes 50 km within the time limit of seven hours, and have registered before January 15th are guaranteed a t-shirt as a proof that the distance is completed within the time limit.

Bislett 50 km 2015 is of course IAU Bronze label so that all records will be recognized internationally.

 

Kafeteria:

Det vil være åpen kafeteria for publikum kl 09:00 – 18:00. Den ligger ved siden av løpebanen med vindu ut mot banen.

Inngang for løpere og publikum er i fra Sofiesgate.

 

Cafeteria:

The cafeteria will be open to the public from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.. It is located alongside the running track with a window overviewing the track.

Entrance for runners and the audience is from Sofies Gate.

 

Kontaktinformasjon:
Spørsmål i.f.m. løpet kan rettes til post@bislettalliansen.no

www.bislettstadion.no

 

Contact information:
Questions can be directed to post@bislettalliansen.no

www.bislettstadion.no 

Kontaktinfo

Spørsmål angående arrangementet kan henvendes til:

Bislett 50km

Bislett

Alliansen

post@bislettalliansen.no

www.bislettstadion.no/bislett-alliansen/arrangementer/bislett-50km/

Spørsmål angående betaling kan henvendes til:

ToppTid AS

Oredalsåsen 49D

1613 Fredrikstad

events@topptid.no

+47 948 04 194

Man-Fre 10:00-15:00

Betalingsinfo

Alle priser er i Norske Kroner (NOK). Alle betalinger er endelige og vil ikke bli refundert av ToppTid uansett grunn.

Våre fullstendige vilkår og betingelser finnes HER.

Denne butikken benytter DIBS. Betalingen med kredittkort i denne butikken er sikker og sertifisert.

Ytterlige info finnes på www.dibs.no


MC VISA


Cookies

Topptid.no bruker cookies på sine nettsider. Ved å bruke topptid.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Les mer om vår bruk av cookies HER.


ToppTid AS © 2011-2020   |   Oredalsåsen 49d, 1613 Fredrikstad   |   events@topptid.no